سلام دوستان

به خاطر وقفه طولانی که برای آپ دیت پیش آمد از همه شما

عذر خواهی میکنم.

طی این چند روز خبر های زیادی بوده که من آنها را به اطلاع

شما دوستان میرسانم:

شبکه جدید مهاجر که هنوز برنامه های رسمی خود را آغاز نکرده

فرکانس خود را تغییر داد.

فرکانس جدید این شبکه در هاتبرد:

Freq:11116

pol:ver

symb:27500

fec:3/4

همچنین شبکه PMC در بدر ست و یا همان عرب ست قابل دریافت شد.

ولی این شبکه همان شبکه ای است که در هاتبرد قابل دریافت است.

باید منتظر بود و دید که آیا مدیران این شبکه به قول خود عمل کرده و شبکه

سینمایی را جایگزین شبکه موزیک در عرب ست میکنند یا خیر.

مشخصات این شبکه در عرب ست از این قرار است:

Freq:12520

fec:3/4

pol:ver

symb:27500

منتظر نظرات شما دوستان هستم.