سلام دوستان

یک تلوزیون دیگر به نام تیشک به صورت تست به

هاتبرد آمد.این شبکه که به دو زبان فارسی و کردی

برنامه های خود را پخش خواهد کرد با مشخصات

زیر در هاتبرد قابل دریافت است:

freq:12692

pol:hor

fec:3/4

symb:27500