سلام دوستان

دیروز در برنامه contact  علیرضا امیر قاسمی مدیر

شبکه هایTAPESH وT2 از آغاز فعالیت برای افتتاح

شبکه سوم طپش خبر داد ولی هیچ اشاره ای به

موضوع برنامه های این شبکه نکرد.

هنوز از کانالهای RANGARANG وSALAM TV خبری نیست.

با توجه به ضعیف بودن سیگنال فرکانس۱۱۶۰۴ باید به فکر

تعویض فرکانس خود باشند.

برای دیدن لیست کانالهای هاتبرد روی لینک زیر کلیک کنید.

http://www.flysat.com/hotbird.php

منتظر نظرات شما دوستان هستم.