محصول جدید

دیش عجیب و غریبی که در زیر عکس آن را مشاهده میکنید نسل جدید دیش است با تکنیکی بسیار متفاوت وبا عملکردی ۱۰ برابر دیشهای معمولی این دیش در حقیقت یک صفحه لنزی شکل است برای دریافت امواج دیجیتال و قادر است ۸ ستلایت را روی یک جهت ثابت شده دریافت کند و یکی از خواص این تکنیک که کارخانه سازنده برای أن بسیار تبلیغ میکند ضد باد و برودت بودن این دیش است و گرمای شدید تابستان هم در دریافت سیگنالها در این تکنیک هیچ اثری ندارد . قطر این دیش ۸۰ سانتیمتر است و با وزنی حدود ۹ کیلوگرم.   ما بقی اطلاعات فنی را در عکس مشاهده کنید.

امیدوارم که مورد قبول قرار گرفته باشد.