فرکانس های طلایی اگر در هر صورت دسترسی به اینترنت ندارید و میخواهید تغییرات فرکانسها را در رسیورتان اعمال کنید ساده ترین راه ممکن استفاده از منو network search میباشد . کافی است فرکانسهای زیر را وارد دستگاه کنید و منوی network search را فعال کنید کلیه فرکانسهای جدید و قدیم دوباره جستجو میشوند و کانالهای جدید به لیست کانالهایتان اضافه خواهد شد . در واقع این فرکانسها حاوی اطلاعات ترانسپوندر های موجود در ماهواره است برخی از این آنها به شرح زیرمیباشند: ماهواره اوراسیا ست: ۱۱۷۳۴ افقی ۳۲۹۱ ماهواره نایل ست : ۱۱۹۳۸ عمودی ۲۷۵۰۰ ماهواره هاتبرد : ۱۱۶۶۲ عمودی ۲۷۵۰۰ ، ۱۱۱۵۹ عمودی ۲۷۵۰۰ ، ۱۱۷۶۶ عمودی ۲۷۵۰۰ ،۱۲۵۲۰ عمودی ۲۷۵۰۰ ،...