طریقه تنظیم دیش turksat1c در 42 درجه

۱- دیش را در جهت قبله قرار دهید.

2- میله پشت دیش را به حدی پایین بیاورید که سر دیش با زمین زاویه ای در حدود 45 درجه تشکیل دهد.

3- ساعت lnb را روی 6 یا 12 قرار دهید.

4- فرکانس   11734   افقی   3291   4/3   را در قسمت جستجوی دستی وارد کرده و گزینه network search را enable کرده و سرچ نمایید.

       توجه: در کرج درصورت تنظیم صحیح دیش 100 کانال قابل دریافت است ولی هر چه به  طرف جنوب شرق کشور حرکت کنید پوشش این ماهواره محدودتر میشود.