جدید ترین نرم افزار استارست مدل ۱۲۰ـ۱۳۰ـ۱۵۰ـ۲۰۰ با قابلیت اضافه شدن سیستم‌ بیس

 

Jun_28_SR-X120_130_150_2000CH_1M.zip

Jun_28_SR-X120_130_150_4000CH_2M.zip

Jun_28_SR-X120_130_150_4000CH_V7.zip

Jun_28_SR-X200CI.zip

Jun_28_SR-X200CI_V7.zip

 

اینم فایل کی  جدید  

Jun_28_key_bin.zip