طریقه تنظیم دیشIntelsat 902 در 62 درجه

1_ دیش هاتبرد را 49 درجه حدود 45 سانتیمتر به سمت چپ بچرخانید.

2_ میله ی پشت دیش را 7/۷ سانتیمتر بالاتر از هاتبرد قرار دهید.

3_ ساعت LNB را روی 6 یا 12 تنظیم نمایید.

4_ برای جهت یابی از فرکانس 10973  عمودی   27500 استفاده کنید.

لیست کانالها و فرکانسهای این جهت را هم اینجا ببینید.توضیحات:
ماهواره ی Intelsat 902 با پوشش خوبی که روی خاورمیانه و ایران دارد به راحتی با دیش 90 و حتی پایینتر قابل دریافت میباشد و در ایران به ماهواره ی کانالهای استانی معروف شده است.

از کانالهای این ماهواره به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
Nation TV -Citizen TV-M-Net South Africa-
IRIB 1-IRIB 2-IRIB 3-IRIB 3-IRIB 4-IRIB 5-
Jame-Jam TV Network 3-Amouzesh TV Network-
Khozestan TV-Mazandaran TV-Azarbayjan-e Gharbi TV-Khorasan TV-Esfahan TV-Yazd TV-Kerman TV-
Fars TV و ...

موفق و پیروز باشید.