برای آپگرید رسیور متاباکس 1 یا 2 یا 3 :

رسیورو از برق بکشید.تمام سیمهای متصل شده به رسیور را از آن جدا کنید
کابل آپگریدی که ساختید یا دارید به رسیور(در پشت رسیور قسمت RS232 data )و پورت COM پشت کامپیوتر وصل کنید

برای آپگرید دستگاه باید لودر مخصوص رسیور متاباکس را در اختیار داشته باشید:
لودر متاباکس دارای چند ورژن مختلف است:
1.لودر 1999 ورژن 1
2.لودر 2003
اگر شما با لودر ver1 1999 عمل آپگریدو انجام میدهید.
این لودر دارای 3 بخش مجزا میباشد.
1.open code data که از این قسمت باید آپگرید صورت بگیرد.
2.open preset data در این بخش tp یا لیست sat ها Uptodate میشود.
3.open loader data این قسمت فلش رسیور را تازه سازی میکند.

برای آپگریدحتما از قسمت open code data در ورژن قدیمی استفاده کنید.اگر از قسمت open loader data استفاده کنید فلش دستگاه آسیب میبیند و رسیور از کار خواهد افتاد.

ولی بهتر است:
از لودر جدید ورژن 2003 متاباکس استفاده کنید
1.لودر 2033 یا 1999 را اجرا کنید
2.پنجره Port setting باز میشود.در قسمت com port باید com1 یا com2 را (بسته به اتصال کابل آپگریدتون به کامپیوتر) انتخاب کنید.سپس دکمه Set را بزنید.
3.دکمه open code data را بزنید وفایل آپگریدی را که دانلود کردین (با پسوند bin) بنا بر نیازتان انتخاب کنید.
4.start send را بزنید تا در پائین پنجره لودر عبارت No answer ظاهر بشه .چند ثانیه بعد رسیور را به برق بزنید.روی پنل رسیور عبارت CODE ظاهر میشودو بعدیک سری عدد.در پائین پنجره لودرم عبارت Transmited count ظاهر میشود.صبر کنید تا پیغام transfer completed روی صفحه مانیتور ظاهر شود. OK را بزنید.
5.پنل رسیور عبارت d- xx را نشان میدهد.xx یک عدد کوچکتر از 32 است که به طور متوالی کم میشود.تا نمایش کلمه Good و بعد از آن Strt روی پنل صبر کنید.
6.رسیور را از برق بیرون بکشید.ورودی LNB را به آن وصل کرده سپس روشن کنید.

عمل آپگرید به پایان رسیده است.