برنامه های جدید برای استارستبرای دریافت پچ جدید رسیورهای استارست با قابلیت بازکردن TPS ، SRG ، RTVi و اتوآپدیت polsat از لینک زیر استفاده نمایید.

http://satsw.org

لازم به توضیح است که در این پچها هم مثل پچ قبل ANIMAUX باز نمیشود و به جای آن میتوانید از برنامه های متنوع و خوب animal planet استفاده نمایید و در صورتیکه پس از آپگرید کانالهای پکیج پلست باز نشد روی یکی از کانالهای این مجموعه کمی مکث کنید تا کدهای جدید جایگزین شود.