شنبه 2۵ تیر 1384

کانالهای جدید در هاتبرد

کانال Real Madrid TV با فرکانس   11785   افقی   27500   4/3 در هاتبرد شروع به فعالیت کرد. گفتنی است که این کانال بازیها وحواشی تیم فوتبال رئال مادرید را پخش میکند.همچنین کانال SAHAR1 که به دلایل سیاسی از هاتبرد قطع شده بود مجددا" با فرکانس 12437   افقی   27500   4/3 در این ماهواره فعالیت خود را از سر گرفت.محتوای این کانال را بیشتر اخبار به زبانهای مختلف و برنامه های سیاسی تشکیل میدهد.